Lektion : Veckodagarna, månaderna och årstiderna

6 omdömen
Maria Frände
27 augusti 2018
Svenska, SVA
Grundskola år F-9
Arbetsuppgift

Beskrivning

Arbetsblad där eleverna ska skriva in veckans sju dagar, tolv månader och fyra årstider. 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.