Lektion : Svenska språkets historia och utveckling

(Färre än 5 omdömen)
Caroline Backström
8 maj 2018
Historia, Svenska, SVA
Grundskola år 3-5
Powerpoint

Beskrivning

Utifrån syftestexten i kursplanen i svenska:

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper

om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt

om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På

så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och

tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.

Utifrån kursplanen i svenska som andraspråk:

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper

om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, uttal, ord och begrepp samt

om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På

så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och

tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.

Jag hade svårt att hitta något bra arbete utifrån detta så jag gjorde mig en egen Powerpoint. Det finns två gruppövningar med som avbrott i presentationen för att det ska bli en paus och inte för lång genomgång. Man kan själv välja vad man vill göra för typ av gruppövning. Så här tänkte jag göra:
Gruppövning 1: Barnen får arbeta i par. De får 5 gula lappar och 5 gröna lappar. De ska para ihop en gul lapp med en grön. På de gula lapparna står det påståenden/frågor och på de gröna finns det olika svar som ska matchas ihop med de gula lapparna. Allt utgår ifrån vad vi just gått igenom i presentationen.

Gruppövning 2: Jag delar ut en varsin lapp till varje elev. Nu gäller det att hitta en "partner" som har en lapp som överenstämmer med den fråga/det påstående som står på ens lapp. Allt detta utifrån presentationen också.

 

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.