Lektion : Att tänka ut undersökningar inom NO

5 omdömen
Maaike Schous
16 januari 2018
Biologi, Fysik, Kemi
Grundskola år 4-6
Arbetsuppgift

Beskrivning

Utifrån olika beskrivningar ska eleverna tänka ut "rättvisa" undersökningar som kan ge svar på frågeställningen. Dessutom ska de formulera en hypotes.
Det fungerar bra som grupparbete och till diskussioner i helklass. Vissa undersökningar går att genomföra på riktigt.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.