Lektion : Kursplanen Språk och kommunikation, förmågorna med bilder

6 omdömen
Rose-Marie Andersson
29 december 2017
2 november 2018
Särskola autism, Särskola, Särskola träning
Grundskola år 1-6
Kursplan Språk och kommunikation, förmågorna förtydligade

Beskrivning

Jag arbetar på särvux och har gjort ett försök att tydliggöra förmågorna i kursen Språk och kommunikation med bilder. har också skrivit lite frågor till varje förmåga och tanken är att man kan skicka med den hem/till boendet. Detta för att öka möjligheten för eleven att vara med och påverka innehållet i lektionerna.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.