Lektion : Hela världens skolmat, åk 7–9

Arla
20 december 2017
Geografi, Samhällskunskap, SO, HKK
Grundskola år 7-9
Diskussionsfrågor

Beskrivning

I Sverige är det en självklarhet med skolmat, men i många andra länder ser situationen annorlunda ut. Det är inte bara vad vi äter som skiljer sig åt, utan också hur matsalarna fungerar och vem som betalar. En sak som många länder har gemensamt är dock skolmjölken. För att lyfta fram detta och mjölkens olika fördelar har FN infört Skolmjölkens dag som firas den sista onsdagen i september varje år.

I materialet Hela världens skolmat får eleverna lära sig mer om vad man äter och dricker runt om i världen.
Med hjälp av tio olika lunchbrickor från tio olika länder kan en diskussion hållas kring skollunchens funktion och hur den fungerar ur ett globalt perspektiv.

Skolmaterialet innehåller övningar som är framtagna i samarbete med pedagoger. Syftet är att lära elever mer om skolmat ur ett såväl historiskt, geografiskt som näringsmässigt perspektiv.

Materialet är anpassat för årskurs 7–9 och har delats in i två olika uppgiftssektioner. Du kan själv välja om du vill genomföra alla övningarna eller enbart en.

Materialet finns även anpassat för årskurs 1–6.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.