Lektion : Hela världens skolmat, åk 1–6

Arla
20 december 2017
5 maj 2023
Geografi, Samhällskunskap, SO, HKK
Grundskola år 1-6
Diskussionsfrågor

Beskrivning

Här i Sverige är skolmaten en självklarhet, men i många länder är det annorlunda. Inte bara när det gäller vad vi äter, utan också hur matsalarna fungerar och vem som betalar. 

I materialet Hela världens skolmat får eleverna lära sig mer om vad man äter och dricker runt om i världen. Med hjälp av tio luncher från olika länder kan ni diskutera kring skollunchens funktion och hur den fungerar ur ett globalt perspektiv.

Materialet är framtaget av Arla i samarbete med pedagoger. Det är anpassat för årskurs 1–6 och indelat in i tre olika uppgiftssektioner. På det viset blir det lättare att individanpassa undervisningen och välja uppgifter på rätt nivå. 


Materialet finns även anpassat för årskurs 7–9.

 

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.