Lektion : Blue Bot och matematik

(Färre än 5 omdömen)
Helena Bergerståhl
7 december 2017
19 januari 2018
Matematik, Teknik
Grundskola år 3-6
Praktisk matematik

Beskrivning

Denna uppgift går ut på att eleverna först räknar ut additions- och subtraktionstal för att sedan programmera en Blue Bot till att gå till svaren i storleksordning.

Jag har gjort egna mattor av tunn kartong, med rutor på 15x15 cm, 16 20 rutor per matta. Dessa har jag plastat in så jag kan använda whiteboardpennor att skriva med. Där skrev jag ner svaren på talen.

Jag gjorde uppgiften med min åk 4, där de arbetade parvis. Aktiviteten var stor liksom motivationen och eleverna tyckte att det var jätteroligt.

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.