Lektion : Näringskedja

7 omdömen
Maryam Lindén
13 oktober 2017
Biologi, NO
Grundskola år 1-3
Grupparbete

Beskrivning

Vem äter vem eller vem som äter vad. Konkretisera begreppet näringskedja med enkla bilder och ord.

Så här kan du använda materialet:

Materialet består av 5 olika näringskedjor. Eleverna sitter 2 och 2 och arbetar med en valfri näringskedja.  Allt börjar med en växt, sedan ett djur eller insekt som äter växten och allt till slut hamnar hos nedbrytarna. Elever klipper ut och klistrar in bilderna i rätt ordning. Till slut klipper de orden och klistrar de orden under bilderna.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.