Lektion : Le Tour du monde

5 omdömen
Jonna Jansson
22 september 2017
Franska
Grundskola år 7-9
Spel

Beskrivning

Bifogat finner ni ett spelbräde med instruktioner. Spelet går ut på att träna eleverna i presens av être, passé composé, futur proche och futur simple, samt prepositioner framför länder.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.