Lektion : VI och DOM – ett arbetsmaterial om hatbrott och alla människors lika värde

13 december 2021
Historia, Kulturhistoria, Samhällskunskap, Livskunskap
Gymnasiet
Arbetsuppgift, Diskussionsfrågor, Grupparbete, Värderingsövning, Samtal/diskussioner, Temaarbete, Reflektioner, Muntliga övningar, Tips, Övrigt

Beskrivning

Alla människor är lika mycket värda, ändå delas människor in i VI och DOM, där vissa anses vara bättre än andra. Varför blir det så?

I arbetsmaterialet får eleverna uppleva hatbrottets natur, veta mer om  de bakomliggande mekanismerna och vilka konsekvenser hatbrott  får för individer, grupper och samhället. Genom personliga berättelser, aktuell forskning och diskussioner får eleverna reflektera kring ämnet.

Arbetsmaterialet lyfter ett av polisens just nu mest prioriterade områden. Vi vill öka medvetenheten om och minska acceptansen för hatbrott, som är ett angrepp på vår demokrati, de mänskliga rättigheterna och alla människors lika värde.    

Använd gärna lärarhandledningen som underlag i dessa diskussioner.

Polismuseet i Stockholm har arbetet fram detta pedagogiska material utifrån arbetet med sin utställning om hatbrott. VI & DOM – en utställning om hatbrott visas på Polismuseet sedan 2017.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.