Lektion : Actividad de Expresión Escrita - Semana Santa / Skriftlig aktivitet på spanska - Påsk

(Färre än 5 omdömen)
Peter Panescu
6 April 2017
17 March 2018
Spanska
Grundskola år 7-9
Arbetsuppgift

Beskrivning

Skrivuppgift: Före och efter Påsken

Före påsken ska eleverna besvara skriftligt följande frågeställning "Vad ska du göra i påsk? (i futurum) och efter påsken ska eleverna besvara "Vad har du gjort i påsk?"(i supinum) .

 

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.