Lektion : Les prépositions

(Färre än 5 omdömen)
Klara Östman
24 mars 2017
23 mars 2017
Franska
Grundskola år 7-9
Genomgångsunderlag

Beskrivning

Här kommer en lista med olika prepositioner. Men kan plocka bort dom som man inte vill ta med men det är en bra sammanställning tycker jag där man kan visa att det finns både rums- och tidsprepositioner t.ex. Jag har visat och gått igenom listan och sen har jag plockat ut de vanligaste: devant, derrière, à coté t.ex och gjort övningar med dessa.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.