Lektion : MSB – Ellie och Jonas lär sig om eld

16 februari 2018
Natur, Samhälle, Ämnesövergripande, Värdegrund
Förskola / Fritid
Film, Diskussionsfrågor, Samtal/diskussioner, Temaarbete, Övrigt

Beskrivning

Forskning visar att små barns lek med eld ofta resulterar i brand. Det handlar om oavsiktliga bränder som kan ha sitt ursprung i barns naturliga nyfikenhet och experimentlusta, men också om barns grundläggande behov av att bli sedda och uppmärksammade. Redan vid två-tre års ålder börjar barn bli nyfikna på eld. Därför är det viktigt att de tidigt får kunskap om eld genom vuxen handledning. Kunskap om eld kan förhindra farliga bränder och minska risken för mänskliga tragedier och stora kostnader för samhället.

Därför har Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har tagit fram ”Ellie och Jonas lär sig om eld” som riktar sig till åldersgruppen 4 – 7 år. Innehållet är upplagt kring en berättelse och till varje avsnitt hör bilder som barnen kan färglägga. Man kan läsa hela berättelsen eller välja att låta barnen titta på bilderna och prata om vad som händer utan att läsa hela berättelsen. 

Kunskapsmål och syfte med materialet
Det övergripande målet med materialet är att lära barnen att ta sig ut snabbt och att stanna ute om det brinner. Syftet med materialet är inte att göra barnen rädda för eld utan att skapa förståelse för hur lätt eld kan utvecklas till brand och vad man ska göra om det börjar brinna. Materialet syftar även till att göra dem bekanta med den kommunala räddningstjänsten.

Koppling till läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11)
I Lgr11 framgår det som ett av skolans övergripande mål och riktlinjer, att skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Vidare framgår det av läroplanen att centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola, utgör en del av det centrala innehållet. Det är också ett kunskapskrav att eleven i slutet av årskurs 3 ska kunna ange några viktiga samhällsfunktioner.

Innehåll och upplägg
Utbildningsmaterialet består av en lärarhandledning och berättelsen om  Ellie och Jonas. Berättelsen finns både som en animering och som ett läs- och övningshäfte för elever. Animeringen kan du spela upp för barnen. 

”Animeringen kan du även hitta här på vår webbplats där du kan spela filmen direkt i webbläsaren eller ladda ned den till din dator. Filmen går att se via både dator, mobil och surfplatta. Du kan med fördel pausa filmen emellanåt och låta barnen ställa frågor och diskutera budskapen. Du kan även välja att läsa berättelsen för barnen och visa bilderna. ”

I handledningen hittar du tips på kompletterande övningar och förslag på diskussionsfrågor.
Ladda ner lärarhandledningen och elevhäftet längst upp till höger i vår lektion.

MSB tillhandahåller kostnadsfria utbildningsmaterial till barn och unga om hur de kan hantera risker och olyckor i den egna vardagen. Delar av materialet lär också unga om det sårbara samhället och om hot och risker. På MSB:s webbplats, www.msb.se/skola, finns ytterligare information, länkar till andra myndigheter och organisationer, aktuella forskningsrapporter inom området med mera. Här hittar du även ut bildningsmaterial till andra åldersgrupper. 

Allt utbildningsmaterial är kostnadsfritt och finns på, www.msb.se/skola.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.