Lektion : Våld i nära relation – pedagogiskt material

15 mars 2021
Samhällskunskap, Värdegrund, Ämnesövergripande
Grundskola år 7-9
Arbetsuppgift, Case, Diskussionsfrågor, Film, Grupparbete, Värderingsövning, Samtal/diskussioner, Temaarbete, Interaktiva övningar, Reflektioner

Beskrivning

Hur kan förälskelsen övergå till hot och våld? Att samtala om brott i nära relationer.

Vad är okej och vad är inte okej i en relation? Var går gränsen? Det kan vara svårt att lämna en destruktiv relation, helt enkelt för att man inte riktigt märker att man hamnar i den.

Detta material består av en film och en lärarhandledning med reflekterande frågor som kan användas i samtal med elever i grupp eller enskilt.

Polismuseet har tillsammans med polisen tagit fram filmen som beskriver den normaliseringsprocess som gör att den som är utsatt gradvis accepterar allt grövre kränkningar, hot och våld samt bortförklarar dessa för sig själv.

Brott i nära relation är när en person blir utsatt för olika typer av våld såsom hot, fysiskt våld, psykiskt våld eller sexuellt våld. En närstående kan vara en partner eller före detta partner, föräldrar, syskon eller barn. Den här typen av brott är vanlig och förekommer i alla former av relationer, i alla samhällsgrupper, i alla delar av landet. Brotten sker oftast i hemmet och kan därför vara svåra att upptäcka för polisen och övriga rättsväsendet. Det gör att det också kan vara svårt att ingripa och hjälpa den som är utsatt.

 

Materialet hittar ni här https://polismuseet.se/skola/ladda-ner-pedagogiskt-material/vald-i-nara-relation/

 

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.