Lektion : Googla på ord 2

(Färre än 5 omdömen)
3 november 2016
4 november 2016
SVA
Gymnasiet
Arbetsuppgift

Beskrivning

Målgruppen är elever som kan alfabetet men som inte har kommit så långt med förståelsen hos ord och uttryck.

Syftet med övningen är att eleverna ska googla på orden för att sedan rita exempelvis "Baka en kaka" i rutan bredvid ordet. Eleverna ska alltså inte använda något lexikon i denna övning. 

Gör så här:

1. Eleverna startar Google och att tar fram "Bilder".

2. Eleverna skriver ordet eller meningen som står på pappret.

3. Eleverna ritar det som de har fått fram via Google.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.