Lektion : Reflektera kring fysisk aktivitet, hälsa och skador.

5 omdömen
Marcus Andersson
29 september 2016
Idrott & Hälsa
Grundskola år 4-6
Arbetsuppgift

Beskrivning

Enkla uppgifter där eleverna får reflektera kring hur fysisk aktivitet påverkar hälsan och hur man förebygger skador.

Kan användas individuellt eller i grupp för att antingen kolla av förkunskaper kring motsvarande kunskapskrav eller som en av metoderna för att kolla av på vilken nivå eleverna uppfyller motsvarande kunskapskrav i årskurs 6.

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.