Lektion : Delphine de Vigan: "No och jag"

5 omdömen
Carina Wieslander
18 september 2016
20 september 2016
Svenska
Grundskola år 8-9
tolka och sammanföra

Beskrivning

Under och efter läsning av Delphine de Vigans "No coh jag" arbetar elverna med texten. Här tränar eleverna läsförståelse med extra fokus på att analysera, tolka och sammanföra. Arbetet är strukturerat så att man först tränar på en förmåga ensam eller i grupp. Därefter ges möjlighet till respons från lärare och kamrater. Avslutningsvis följer individuella inlämningsuppgifter för bedöming. 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.