Lektion : Snabbläsning, sökläsning och djupläsning

6 omdömen
Mikael Ericson
7 april 2016
Svenska
Grundskola år 4-9
Elevhjälp

Beskrivning

Detta är en introduktionslapp till lässtrategierna snabbläsning, sökläsning och djupläsning.

Mina elever fick ha lappen både som minneshjälp samt som underlag i diskussioner kring när vilka lässtrategier passar. Vi övade på samtliga strategier och använde elevernas ordinarie So- och No-böcker som utgångspunkt och övningsmaterial.

Vi har innan lektionen sett på filmen "Plugga bättre - lästeknik" som finns på http://urskola.se/Produkter/176957-Plugga-battre-Lasteknik Där återkommer samma terminologi samt fler tips.

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.