Lektion : Återkoppling på kunnande

(Färre än 5 omdömen)
Jennie Cernjul
21 mars 2016
Idrott & Hälsa
Grundskola år 4-9
Återkoppling på kunnande

Beskrivning

 

Självskattning, kamratrespons och lärarens återkoppling på elevens kunnande.

Arbetsområde: Spel

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.