Lektion : Redovisning och bedömning

(Färre än 5 omdömen)
Marcus Vildir
10 mars 2016
Slöjd textil, Slöjd trä/metall
Grundskola år 7-9
Diskussionsfrågor

Beskrivning

Vilken nivå ligger hen på?

I dokumentet finns exempel på tre elevers skriftliga redovisning i slöjd. Här står också några stycken ur kunskapskraven för Lgr11 om reflexion och bedömning av eget arbete. 

Diskutera med eleverna vad kunskapskraven innebär och låt dem pröva att själva analysera elevtexterna. Var "ges en bedömning av arbetsprocessen"? Vilken nivå ligger den på? Vad kan tolkas som "reflektera kring egna erfarenheter" och vad är "tolka kulturuttryck"? 

lektion.se Redovisning och bedömning lektionsbild

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.