Lektion : Idrottsbingo

5 omdömen
Sofie Ericsson
14 mars 2006
Idrott & Hälsa
Grundskola år 1-9
Övrigt

Beskrivning

Eleverna fyller i nio tal mellan 1 och 24 på sin bingobricka. ppgifterna finns utspridda på golvet med texten neråt. Eleverna går runt och lyfter på papprena och gör uppgiften och har de uppgiftens nummer skrivet på bingobrickan, sätter de ett kryss över. De ska först få en rad, därefter två och till slut full bricka. Uppgifterna kan ändras efter åldrarna. Eleverna kan göra det själva eller i par.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.