Lektion : Källövning i religion enligt en norsk forskares modell: SMART

5 omdömen
Carina Wieslander
18 februari 2016
18 september 2016
Religion
Grundskola år 7-9
Arbetsuppgift

Beskrivning

Övningen syftar till att öka elevers förmåga att värdera källor. Den är kopplad till det kunskapskrav i religion som säger att elever ska kunna föra resonemang om informations och källors trovärdighet och relevans.

Modellen är hämtad från Bjar, Louise m.fl.. Det Hänger På Språket: Lärande Och Språkutveckling I Grundskolan. Lund: Studentlitteratur, 2006. I boken presenterar Lise Iversen Kulbrandstad "SMART". SMART är en akronym för Synvinkel, Mål, Auktoritet, Relevans och Tid - en modell för att värdera källor. 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.