Lektion : Från Medeltid till den vetenskapliga revolutionen

(Färre än 5 omdömen)
Ylva Petterson
14 december 2015
Historia, Naturkunskap
Gymnasiet
Powerpoint

Beskrivning

Förändringsprocesser och idéströmningar är en viktig del av det det centrala innehållet i historieämnet. 

I denna Powerpoint beskrivs hur humanismen och den vetenskapliga revolutionen under 15- och 1600-talen leder historien in i modern tid.

Berättelsen är baserad på de långa linjerna, och tar avstamp i medeltidens samhälle, kunskapssyn och kultur. Därifrån tar vi resan via Erasmus och renässanshumanismen fram till den vetenskapliga revolutionen och sir Francis Bacon.

Bacon presenteras närmare, såsom den moderna induktionens fader och en av de stora tänkarna bakom den moderna forskningsmetodiken. 

I presentationen definieras också flera centrala begrepp.

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.