Lektion : Grupparbete Inlämningsuppgift om försurning

5 omdömen
Thobias Eriksson
13 november 2015
Kemi, NO, Teknik
Grundskola år 8-9
Inlämningsuppgift

Beskrivning

Elevern jobbar i projektgrupper om 3-4 elever och skriver ett inlämningsarbete om försurning.

Tonvikt läggs vid projektstyrning så att de tar ansvar tillsammans för arbetet och presentation i form av skriftlig rapport och muntlig presentation.

Struktur på arbetet finns med, tidsplan, gruppindelning, bedömningsmatris (med elevernas språk)

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.