Lektion : Att bygga idéer

(Färre än 5 omdömen)
Ylva Petterson
13 september 2015
Historia, Samhällskunskap, Kulturhistoria
Gymnasiet
Grupparbete

Beskrivning

Tankar, idéer och utveckling sätter fysiska spår i samhället. När vi tittar runt omkring oss ser vi spår, kvarlevor och monument över hur vår samhällsutveckling har format staden vi lever i.

Titta till exempel på Katedralskolan i Skara. Tidigare har läroverket legat vid domkyrkan, i olika byggnader. De första läroverkspojkarna läste helt enkelt hemma hos den medeltida biskopen. De första skolbyggnaderna byggdes kring Krabbelund. Det läroverk som sedan blev Djäkneskolan byggdes på slutet av 1800-talet efter ritningar av Helgo Zettervall. Den pampiga nygotiska stilen visar på hur stolta skaraborna var över sitt anrika läroverk - man ville att dess långa historia tydligt skulle framgå av fasaden som dessutom skulle knyta an till domkyrkan. När flickskolan byggdes några år senare markerade man dess lägre status genom att placera byggnaden längre från centrum och ge den en mer femininin och konstnärlig fasad i nyrenässans.

Katedralskolan stod färdig vid början av 1970-talet. Den flyttades från domkyrkan för att man ville avsakralisera gymnasiet - kopplingen till kyrkan låg inte i tiden i det socialdemokratiskt progressiva Sverige kring 1972. Man ville också skänka ökad status åt kommunens största allmänna bostadsområde som vuxit upp kring Kaplansgatan. Där hade lamellhus gett form åt miljonprogrammens idéer om billiga bostäder av bra standard åt alla. Katedralskolan ökade områdets glans.

I alla städer kan man på samma sätt se hur byggnation och samhällsutveckling/tankeströmningar hör ihop. Genom att studera den ort där vi bor kan vi studera hur människor velat forma sina liv, och förhoppningar om framtiden.

Lektion: Ta upp ett par exempel på stadsplanering och byggnation som visar på er orts historia och vilja att utvecklas. Låt eleverna diskutera hur levnadsvillkor, demografi, industri etc. påverkat den egna ortens utformning. Vilka drömmar, ideal och normer kan man utläsa ur den lokala stadplaneringen?

Uppgift (grupparbete):
Välj en miljö i er ort - en byggnad, en plats, en anläggning eller annat lämpligt. Från den plats ni väljer ska ni göra ett nyhetsinslag, tänk att det är till Aktuellts TV-nyheter! Ni ska låtsas att ni är på plats när byggnaden, anläggningen eller vad det nu är ni valt först öppnades. "Idag står vi utanför den nyöppnade Djäkneskolan..." (Då får ni alltså låtsas att året är...ja, när byggdes Djäkne?). I reportaget ska ni få med vilket år det är, vilka anledningarna var till att platsen/byggnades anlades, vilka tankar, behov och strömningar i samtiden som speglas i anläggningen m.m. Ni får försöka tänka på kostym, språk etc också!
För att lyckas med den här uppgiften måste ni alltså leta reda på en kulturhistoriskt intressant miljö i er studieort som ni kan hitta källor kring som visar varför den byggdes, när och hur tankarna kring platsen var då.

lektion.se Att bygga idéer lektionsbild

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.