Lektion : Alfabetet - Skapande för varje bokstav

23 omdömen
6 augusti 2015
Svenska, Bild
Grundskola år F-1
Ämnesövergripande

Beskrivning

Här tillhandahålls utförliga förslag och beskrivningar i ord och bild på kreativt pyssel på var och en av bokstäverna i det svenska alfabetet. En färdig läsårsplanering bifogas samt tips kring genomförandet. Pysslet, som är ett led i det övergripande bokstavsarbetet, har med framgång genomförts i förskoleklass och fungerar även i årskurs 1.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.