Lektion : Kyrkdetektiv

5 omdömen
Josefin Osterkamp
1 juni 2015
Geografi, Historia, Religion
Grundskola år 3-4
Egen forskning

Beskrivning

Gör ett studiebesök på kyrkan och kyrkogården och låt eleverna undersöka gravstenar samt kyrkans in- och utsida.

Efter besöket har man sedan en gemensam genomgång för att diskutera vad man upptäckt och vad vi kan lära av det.

Exempel: Jag genomförde detta i Säter och på de gamla gravstenarna där kunde man se att det fanns många gruvarbetare/bergsarbetare samt hantverkare och andra yrken som är typiska för en stad. Hade jag gjort det i den lilla by på landsbygden i Skåne där jag är uppvuxen så hade de flesta varit lantbrukare och om jag hade gjort det på en kyrkogård vid kusten hade det säkert varit många sjökaptener och fiskare. Vidare så upptäckte vi också att gamla gravstenar har oftast kyrkliga symboler medan nyare gravstenar mer har symboler som berättar något om den dödes intresse/personlighet.

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.