Lektion : Att bygga och programmera en motordriven robot

9 omdömen
Staffan Melin
17 mars 2015
Teknik
Grundskola år 7-9
teknikutvecklingsprojekt

Beskrivning

Hösten och vintern 2014-2015 konstruerade Bild & form-skolan i Göteborg en robot i årskurs 9. Målet var att eleverna skulle lära sig bygga med digital elektronik samt grundläggande programmering. Detta genomförde vi med Arduino, en så kallad microcontroller (enkel dator) som är billig och duktig på att prata och läsa av omvärlden. Det finns en uppsjö av information, inspiration och projekt på internet, och den bygger dessutom på öppen källkod.

Det hela tog formen av ett teknikutvecklingsprojekt där komplexiteten gradvis ökades. En viktig motivation till projektet var att eleverna skulle nå en insikt om hur digital teknik fungerar, vilka olika delar som ingår och hur de samverkar. Kostnaden per robot var ca 300 kr.

Vi har i denna skrift försökt att samla vår planering och de erfarenheter vi gjorde under projektet. Med hjälp av detta hoppas vi att fler skolor kan genomföra liknande projekt. Kontakta oss gärna om du har några frågor! Och hör gärna av dig om du gör något liknande!

Staffan Melin och Martin Blom

lektion.se Att bygga och programmera en motordriven robot lektionsbild

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.