Lektion : Utvecklingsmatris i bild

5 omdömen
Kristina Rilbe
15 april 2015
8 april 2015
Bild
Grundskola år 7-9
Listor, blanketter

Beskrivning

Jag har försökt göra en övergripande självskattning åt eleverna över vad man utvecklar i bildämnet. 
Jag har försökt formulera kunskapskriterierna på ett formativ användning. 

Nu har jag omarbetat dokumentet med mer respekt för eleven.

Brist på kunskaper är omvandlade till hur man kan uppnå efterfrågade kunskaper i "behöver-formuleringar". På "godkända" nivåer är det kan, klarar, gör- formuleringar. Oerhört tacksam för synpunkter. 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.