Lektion : Bildstöd och beskrivning av hur man kokar pasta

6 omdömen
Niklas Andersson
15 januari 2015
16 januari 2015
HKK, Särskola autism, Särskola
Grundskola år F-7
Elevhjälp

Beskrivning

Ett recept med korta instruktioner och bildstöd för elever som vill eller behöver träna på att koka pasta självständigt.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.