Lektion : Elevhjälp - häfte med mallar

13 omdömen
Carmen Winding
6 november 2015
5 november 2015
SO, Svenska
Grundskola år 7-9
Elevhjälp

Beskrivning

 

När eleven ska  diskutera/resonera/samtala kan hen ta hjälp av exempelfraser i mallar samlade i ett häfte.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.