Lektion : Dokumentationsmall Slöjd

5 omdömen
Charlotte Magnell
4 juni 2014
Slöjd trä/metall
Grundskola år 2-5
Elevhjälp

Beskrivning

Stöd för elev i att dokumentera slöjdprocessen.

Eleven skriver om material, verktyg och om sin slöjdprocess.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.