Lektion : Företagsekonomi - Investeringsbedöming- Nuvärdesberäkning

(Färre än 5 omdömen)
Kent Lundgren
11 March 2014
11 March 2014
Företagsekonomi
Gymnasiet
Flippad lektion med blogg (text och powerpoint) samt video

Beskrivning

Företagsekonomi - Investeringsbedöming- Nuvärdesberäkning. Du hittar en utförlig beskrivning på bloggen http://vfupraktik.wordpress.com/2013/10/16/investeringskalkylering-nuvardesmetoden/ . Samt en film om ämnet på Youtube: http://youtu.be/31qSIemGFoU

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.