Lektion : Forumspel

5 omdömen
Cecilia Hackzell
4 februari 2014
17 oktober 2014
Svenska, Drama, Värdegrund, Ämnesövergripande
Grundskola år 3-6
Grupparbete

Beskrivning

5 korta manus till forumspel som rör situationer som kan uppstå i skolan.

Forumspelets mål är: 
• Att träna sig i att hantera konfliktsituationer; att förvandla åskådaren från passiv varelse till 
aktiv medskapare. 
• Att ge människor möjlighet att träna sig i praktisk konflikthantering, i situationer som kan 
uppstå i sitt vardagliga liv. 
• Att bryta inre och yttre förtryck. 
• Att träna sin förmåga att känna medkänsla genom att leva sig in i olika människor situation, 
prova på att både förtrycka och att vara förtryckt.

låt eleverna repa in scenerna. Gå runt och kolla så de har förstått budskapet de skall förmedla. när de har repat skall de spela upp för klassen. Först spelar de upp hela scenen. kolla av lite så att klassen har fattat vad det handlar om. Sedan förklarar du vilken/vilka man inte får byta ut. När reglerna är klara får gruppen köra sin scen igen. Nu får någon ur publiken bryta och byta ut en av rollerna för att förändra händelseförloppet till det bättre. Undvik att använda er av berättare, det blir väldigt rörigt när någon bryter då. 

Efter ett byte är det viktigt att tacka den som har varit på scenen med en applåd, oavsett om personen lyckades lösa förtrycket eller ej. Att försöka är alltid bra!

Fortsätt scenen därifrån den stoppades och spela tills nästa person säger stopp. Finns det flera alternativ på samma ställe i scenen går det bra att göra flera försök. Är det ingen som säger stopp trots uppenbart förtryck går läraren in och säger stopp – frågar publiken om det inte finns någonting man kan göra och uppmuntrar publiken att agera.

Avsluta med ett eftersnack där ni pratar igenom det som hänt och det som spelats upp.

  • Var det svårt att komma på saker att göra för att förändra scenerna?
  • Skulle ni våga göra det ni gjorde på scenen i verkligheten?
  • Var det svårt att spela förtryckare/förtryckt/passiv?
  • Var det någon scen  som var extra svår att förändra?

http://levalika.se/for-skolan/pedagogiska-ovningar/harskartekniker-forumspel/ 

http://www.kunskapsbanken.lsu.se/upload/3047/forumspel.pdf 

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.