Lektion : Staty i modersmål

(Färre än 5 omdömen)
Anton Sunabacka
21 oktober 2013
Drama, Modersmål
Grundskola år 3-6
Övrigt

Beskrivning

Eleverna läser en text eller ser på en bild eller en film. Eleverna delar sina åsikter och tankar om texten, filmen eller bilden. 

Eleverna delas i mindre grupper. Gruppens uppgift är att tolka texten, filmen, eller bilden genom dramatisering. De skall alltså omformulera en persons/personers känslor till en stillbild eller en staty. 

De övriga skall analysera stillbilden/statyn. 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.