Lektion : Kategorisering

5 omdömen
14 februari 2013
Ämnesövergripande, Natur
Förskola / Fritid
Övrigt

Beskrivning

Klipp ut bilderna (Plasta ) som har en svart ram. Låt den spelbricka med röd ram vara vägledningen för kategoriseringen.( 6 kategorier)

Ta en bild ex: piano. Fråga vad är ett piano? frukt, djur, instrument, kläder etc .

Eleven svarar Piano är instrument och lägger bilden på spelbrickan (med den röda ramen) där bilden på orkesten finns. , så fortsätter man med bilderna tills de har tagit slut.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.