Lektion : LGR11 bearbetat version teknik 7-9

6 omdömen
Hanan Thabet
19 november 2012
NO, Teknik
Grundskola år 7-9
Matris

Beskrivning

Jag gjorde om kunskapskraven och det centrala innehållet i Bi, Ke, Fy och Tk i form av listor där man kan kryssa för det man har arbetat med och visat.

Kraven för E, C och A är skrivna ihop, skillnaderna är markerade med olika färger. Man stryker bara bort det som inte gäller för eleven och antecknar vid sidan vilken nivå eleven visar för varje delkrav. Det finns även plats för kommentar.

På slutet finns plats för en summativ bedömning av terminen/arbetsområdet.

Jag gjorde en numrerade lista över det centrala innehållet så att man lättare kan hänvisa till olika delar.

Tar gärna emot förslag på förbättringar.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.