Lektion : Hösten och alla små kryp

7 omdömen
Elena S. Åsberg
24 september 2012
Ämnesövergripande, Svenska, Räkna, Natur
Förskola / Fritid
Grupparbete

Beskrivning

Jag vill presentera en övning där barnen lär sig matematik och naturens olika livsformer. Små snillen lekte med färger, mönster, former, siffror, tal, antal, mängder, ordning, storleksbegrepp och längd, en hel och en halv, placerings- eller lokaliseringsord, t.ex. över, under? Barnen såg naturens livsformer såsom växter och små kryp och fick förståelse vad det är för skillnad mellan små kryp och insekter. Vi pratade om årstider. Syftet med övningen var också att ut-veckla och stimulera barnens nyfikenhet och uppmärksamhet för matematiken och naturen. Det fans lite magi i övningen, och det tyckte barnen om.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.