Lektion : Gör en ny mitt, eller ett nytt slut

5 omdömen
Helene Balsberg
25 maj 2012
Svenska, Drama
Grundskola år 4-4
Muntliga övningar

Beskrivning

 Läraren läser berättelsen om Annika, Joakim och två kojor högt för hela klassen, och ger de olika personerna olika röster.

Varje elev får ut berättelsen på sin dator, eller i pappersform. Eleven tar bort två sidor i mitten, och skriver två nya sidor. Det tar resten av lektionen.

Vid nästa svenskatimme så delar läraren in gruppen i par, och så får de träna in en dramatisering först av den enas mitt, och sedan av den andras mitt. Lektionen avslutas av att alla spelar upp sina mittar två och två för de andra på en scen i mitten eller längst bak i klassrummet. Varje person spelar i både sin egen och sin partners berättelse.

Läraren ordnar omröstning vilkas uppspel som var bäst, och vilken mitt. Paret som vann får leda resten av klassen i en uppsättning av hela berättelsen med ny mitt inför paralellklasserna.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.