Lektion : Gruppuppdrag

5 omdömen
Katarina Skytt-svensk
23 april 2012
Svenska, Matematik, Teknik, Bild
Grundskola år 5-7
Grupparbete

Beskrivning

Eleverna jobbar i grupper för att lösa uppdrag.

De tar reda på vem som är mest lämpad för varje uppdrag, efter utfört uppdrag går de igenom de tillsammans och sedan redovisar nför klassen.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.