Lektion : beskriva bilder (julkort, posters, konst)

5 omdömen
Inga-Lena Kjerrulf
16 april 2012
Engelska, Svenska, Bild, Estetiska
Gymnasiet
Beskriva, samtala, lyssna, analysera

Beskrivning

Eleverna arbetar med kort eller konstbilder. De gör noggranna beskrivningar och läser sedan upp/delar med sig/ och diskuterar.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.