Lektion : Cykeldags!

5 omdömen
Esther Möller
10 april 2012
SO, Bild, Musik, Drama
Grundskola år 3-3
Cykla säkert

Beskrivning

Tre veckors förlopp där eleverna får lära sig trafikregler och vägmärken samt använda trafikkalenders "Säker cykel"-plansch. Cykel-teater och check-lista för cykel är hämtade från andra kollegor här på lektion.se!

(Klass 3a och 3b är indelade i olika tvärgrupper i syslöjd och träslöjd. För att utnyttja arbetstiden med de elever som är kvar i klassrummet när en tredjedel går till slöjden har vi gjort nya tvärgrupper. Denna indelning är endast en schemateknisk detalj som man kan bortse från om man har sin klass hela tiden!)

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.