Lektion : Talet 100, HUNDRA DAGAR

5 omdömen
Eivor Rostedt
10 februari 2012
Svenska, Matematik, Bild, Ämnesövergripande
Grundskola år 1-3
Temaarbete

Beskrivning

Efter inspiration från tidigare lektionsförslag från Ann-Sofie Moring om talet 100, har vi nu haft vår "100-fest".

Vi har från skolstart fram tills nu räknat skoldagarna. När vi kom till dag 100 hade vi en temadag om talområdet 0-100 där barnen fick arbeta med talet 100 på olika sätt. 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.