Lektion : Uppdrag: att fixa en lägenhet på 58 m²

5 omdömen
Katarina Skytt-svensk
8 januari 2012
Matematik, Teknik, Bild
Grundskola år 5-9
vardagsmatematik, praktiskt

Beskrivning

Eleverna ska genom 5 uppdrag fixa en lägenhet, de ska inreda 5 rum med tapeter, golv, vitvaror, toalettinredning, bokhyllor mm.

Materialet de använder har jag hämtat i olika affärer, reklam internet mm.

Lgr 11

Centralt innehåll

  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräknigar i vardagliga situationer.
  • Tal i bråk- och decimalform och deras andvändning  i vardagliga situationer..
  • Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

 

Syfte.

  • Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematiekn användning i vardagen och inom olika ämnesområden.
  • Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situtationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.