Lektion : Juluppgift

5 omdömen
Carin Johansson
16 december 2011
Svenska, Datakunskap, Särskola grund, Särskola träning
Grundskola år F-3
Arbetsuppgift

Beskrivning

En uppgift som har gjorts främst för lästräning med alternativa verktyg. Eleven får uppgiften på datorn och använder talsyntes (vid behov) för att lösa uppgiften.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.