Lektion : En som jag skulle ...

5 omdömen
Cecilia Wijnbladh
30 November 2011
Värdegrund
Grundskola år 3-6
Samtal/diskussioner

Beskrivning

En uppgift med några personligheter beskrivna och eleverna ska enskilt/i par/i grupp ta ställning till vem eller vilka de vill göra olika saker tillsammans med. Vad är viktiga egenskaper hos en vän? Man kan vidare prata om hur en vän/klasskamrat ska vara och uppgiften kan anpassas med aktuella egenskaper/problem.

Kanske något stereotypt och onyanserat beskrivna barn - men det kan vara ett sätt att arbeta med beteenden och värderingar.

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.