Lektion : Räkna med djur

6 omdömen
Monica Stenström
5 oktober 2011
Matematik, Särskola autism, Särskola träning
Grundskola år F-1
Enkel matte, träningsskola alt. yngre elever

Beskrivning

Enkla matteövningar där eleven övar antal och "lika många", samt skriver = tecknet.För elever med svårigheter att forma siffror är övningarna anpassade så att det går bra att skriva antal streck istället för siffror.

Tänkta att använda för elever i grundsärskolans träningsklasser alternativt för yngre elever i förskolan.

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.