Lektion : Lgr11 Förmågor & Centralt innehåll 7-9 MaTkNO

6 omdömen
Cecilia Hartikainen
22 augusti 2011
Matematik, NO, Teknik, Tips
Grundskola år 7-9
Lgr 11

Beskrivning

Jag har gjort en sammanställning och försökt utifrån ett elevperspektiv sammanställa de Förmågor samt Centralt Innehåll i de nya kursplanerna för matematik, teknik, fysik, kemi och biologi. Hos oss ska dessa sitta uppsatta i respektive klassrum där undervisning i ämnet sker.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.