Lektion : Grupparbete Brobygge

5 omdömen
Anders Petersson
28 februari 2006
Teknik
Grundskola år 7-9
Grupparbete

Beskrivning

Eleverna bygger en bro i skala och får bestämma den egna brons förutsättnngar

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.