Lektion : Integrering Ma A med Handelsprogrammet

(Färre än 5 omdömen)
Lisa Alvarsson
14 mars 2011
Matematik, Handel & Administration
Gymnasiet
Ämnesövergripande

Beskrivning

Jag undervisar lärlingsprogram i matematik A och har jobbat mycket med integrering under mina lektioner. Detta är mycket uppskattat.

Ofta planerar jag in cirka en dag i veckan där jag istället för vanlig lektion delar ut ett häfte per elev och program (har blandade klasser) där de får räkna på anpassade matematikuppgifter. Ofta har jag anknutna uppgifter till området som vi jobbar med.

Varje häfte har en framsida med problemformulering eller information om matematiken kring uppgifterna och/eller information om det programinriktade ämnet för uppgifterna. Efter försättsbladet följer de programanpassade matematikuppgifterna.

De program jag har jobbat fram material till är

Fordonsprogrammet, Handelsprogrammet, Omvårdnadsprogrammet, Elprogrammet, Energiprogrammet och Byggprogrammet.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.